Smerter

Smerter er den mest almindelige årsag til at søge hjælp i sundhedsvæsenet og forårsager meget lidelse i den vestlige verden

Smerte er en ubehagelig følelse, der opstår når væv er skadet eller truet, og det er vores nervesystems måde at beskytte os mod skade fra ting som varme, tryk, kulde eller ætsning.

Der er tre hovedkomponenter i smerte: Den fysiske smerte (sensorisk del), der påvirker vores tanker og overbevisninger (det kognitive), samt vores følelser (det emotionelle). Smerte skal derfor forstås som en kompleks oplevelse, og den kan ikke måles eller sammenlignes direkte fra menneske til menneske, da smerte kan følelse meget forskelligt.

Forskellige faktorer som årsagen til smerten og tidligere erfaringer spiller en rolle i, hvordan vi opfatter smerte. Nogle gange kan kroppen selv dæmpe smerte, men følelser som angst, ensomhed og langvarig smerte kan forstærke den.

I klinisk praksis skelnes der bl.a. mellem akutte smerter (kortvarige) og længerevarende smerter.

Hos FysioPsyken udføres der altid en grundig undersøgelse for at forstå smertens karakter og omfang, så du tilbydes den rette behandling. Du
kan læse mere om fysioterapi til mennekser med smerter i denne artikel: Fysioterapi til mennesker med smerter.

Målet for behandlingen er smertelindring og bedre bevægelsespotentiale. Det er målet at behandle og vejlede dig så du selv bliver i stand til at fastholde en varig bedring i forhold til dine problematikker i kroppen.