Om FysioPsyken

Grundtanken bag FysioPsyken udspringer af WHO´s definition af sundhed, hvor sundhed defineres som; ”En tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse”.

Den fysiske og mentale sundhed bliver i større og større grad et omdrejningspunkt for en god livskvalitet, hvilket FysioPsyken ønsker at facilitere.

Foruden behandling inden for almen fysioterapi kan FysioPsyken ligeledes hjælpe dig med mere komplekse og længerevarende smerteproblematikker.

Ved behandling af kroniske og mere komplekse smerter anvendes manuel terapi, øvelsesterapi og smertebehandling samt psykologiske teknikker som f.eks. kognitiv adfærdsterapi. De kognitive metoder skal hjælpe dig med at blive opmærksom på hvordan tanker, følelser og adfærd påvirker hinanden, og hvordan det påvirker smerter.

Om Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er en terapeutisk tilgang, der sigter mod at identificere og ændre negative og uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærdsmønstre. Den er baseret på den antagelse, at vores tanker, følelser og handlinger er indbyrdes forbundne, og at negative tankemønstre kan føre til psykiske problemer og dårlig mental sundhed

(Kilde Dansk Psykoterapeutiskforening)

Hos FysioPsyken er du i trygge hænder!

Du kan læse mere om fysioterapi sammenholdt med psykologiske teknikker til behandling af smertepatienter i denne artikel.