Anja Louise Stabell

Jeg er altid smilende, imødekommende og empatisk i mit møde med dig. Jeg har stor passion for at hjælpe klienter og patienter med problematikker i bevægeapparatet, hvad enten der er tale om smerter, nedsat bevægelse, nedsat funktionsniveau eller større rehabiliteringsforløb så den pågældende kan genvinde sit funktionsniveau og øge livskvaliteten.

Jeg har en bred teoretisk og evidensbaseret viden og erfaring inden for fysioterapi og går op i at udføre en helhedsorienteret behandling med fokus på netop dine behov som klient.

Min erfaring dækker over diagnosticering og behandling af patienter med muskuloskeletale problematikker, genoptræning efter operation, sygdom eller øvrige problematikker, samt specialiserede kompetencer inden for neurorehabilitering og behandling af patienter inden for denne kategori.

Jeg formår altid at skabe en nærværende og god kontakt til mine klienter og med en empatisk, loyal og respektfuld tilgang for dig og vores samarbejde klarlægges problematikker, mål og behandlingsplan. Jeg tilstræber altid at følge dig helt i mål og sørger for god dokumentation og journalisering over hele dit forløb.

hvem-er-jeg3.jpg

Uddannelser

 • Uddannet Fysioterapeut
 • Uddannet akupunktør ved Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi, herunder smertediagnostik og el-stimulation (DSAF)
 • Kursus i smertediagnostik og relateret patologi samt medicinsk smertebehandling, et kognitivt fokus samt fysisk træning og adfærdsmæssig eksponering
 • Uddannet personlig træner
 • Forskellige kurser inden for neurorehabilitering, neurodynamik, synsudredning, KOMtil, ROBERT mm.
 • Uddannelse i fysisk træning og dannelse, samt psykologi
 • Uddannelse inden for forskellige juridiske fagområder

hvem-er-jeg1.jpg

Særlige kompetencer

 • Har arbejdet intensivt med mennesker med almene og psykiske udfordringer samt håndtering og behandling inden for forskellige specialområder igennem adskillige år
 • Har erfaring med diagnosticering, manuelbehandling, almen genoptræning, specialiseret genoptræning, holdtræning og klinik arbejde
 • Har erfaring med tværfagligt arbejde inden for specialiseret neurorehabilitering, herunder hjernens rehabilitering og plasticitet
 • Kompetencer inden for kommunikation, social interaktion og konduite
 • Kompetencer inden for psykologi, psykoedukation og kognitiv adfærdsterapi
 • Har undervist i yoga og gymnastik i mange år
 • Kompetencer inden for mental sundhed og mindfulness

hvem-er-jeg2.jpg