Hvad er fysioterapi

En fysioterapeuts arbejde er rettet mod sygdom og varig sundhed hos mennesker. Behandlingen tilsigter at identificere og optimere livskvalitet og bevægelsespotentiale, ved at behandle og forebygge fysiske lidelser i kroppens muskler sener, led og nerver. 

Foruden at forbedre musklernes funktion og bevægelighed i led, så arbejder en fysioterapeut ligeledes med at lindre smerter opstået ved skader, sygdomme eller operation.

Behandlingen kan bestå af manuelle teknikker, hvor et led f.eks. skal mobiliseres for at opnå fuld eller bedre bevægelse, udspænding af stramme strukturer, bløddelsbehandling og smertelindring. 

Der kan også ydes vejledning om kropsholdning, vaner og øvelsesprogrammer eller andre sundhedstiltag.

Som autoriseret fysioterapeut er jeg kvalificeret til at foretage:

  • En omfattende undersøgelse og vurdering af dit behov som patient
  • Evaluere de forskellige fund fra undersøgelsen
  • Formulere en diagnose, prognose og plan
  • Udføre et behandlingsprogram målrettet det ønskede mål, som vi sammen har aftalt
  • Yde vejledning i forhold til selvtræning eller øvrige sundhedstiltag

Du kan læse mere om fysioterapi på sundhed.dk

fysioterapi-billede1.jpg